Comunicat Masă Rotundă

Titlul proiectului: “Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”

Cod SMIS proiect: 116941

În data de 9 februarie 2022 la sediul Muzeului Național al Agriculturii a avut loc o masă rotundă cu tematica „Biserica de lemn Sf. Nicolae – Istoria rurală a strămoșilor” , activitate prevăzută în Cererea de finanțare și a Planul de Marketing al proiectului “Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS 116941.

La eveniment au participat specialiști de la Direcția Județeană pentru Cultură Ialomița, din instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Ialomița – Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, Muzeul Județean Ialomița, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița, Centrul Cultural „Ionel Perlea” și membrii echipei de proiect.

În cadrul dezbaterilor au fost aduse în atenția celor prezenți momente din istoria satului de moșneni Poiana și a bisericii ridicate de către aceștia în secolul al XVIII-lea pe malul Ialomiței (muzeograf Andreea Panait), precum și procesele de strămutare a Bisericii de lemn din anii 1979 și 2000, prezentate de muzeograful Adrian Stroe. Pe parcursul ambelor prezentări au rulat filmele documentare, din arhiva video a MNA, „Biseria Poiana – trecut și prezent” și „Biserica de lemn Poiana – strămutări, reintegrare”.

Coordonatorul proiectului de restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae, doamna dr. arh. Irina Nemțeanu, a explicat, printr-o prezentare Power Point, demersurile pentru conservarea arhitecturii din lemn prin tratament în atmosferă controlată cu dioxid de carbon.

Evenimentul s-a bucurat de un real interes din partea celor prezenți, care și-au exprimat dorința de a vizita biserica și a vedea pe viu cum s-au derulat lucrările de restaurare și conservare.

Planul de promovare a acestui obiectiv de investiții prevede desfășurarea a încă patru mese rotunde, cu aceeași tematică și un workshop dedicat elevilor din județ, cu tema „Istoria Bisericii de lemn”. Prin toate aceste activități se urmărește popularizarea istoriei acestui obiectiv de patrimoniu, dialogul între generații, păstrarea vie a tradițiilor locale, care să determine declanșarea unui proces dirijat de activare a sentimentelor de patriotism și protejare a valorilor culturale locale.

Manager de proiect: Ionica BĂICOIANU

Tel: 0243/230200, Fax: 0243/230250 e-mail: cji@cicnet.ro

Theme: Overlay by Kaira